Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
W SIERADZU

ul. Wojska Polskiego 78
98-200 Sieradz
tel.  261 611-233,
(43) 8220-219

fax. 261 611-115

e-mail: wkusieradz@wp.mil.pl

         

 


Od 1 marca każdy mężczyzna, kobieta podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Informacje


                     

 


 

Źródło: www.wojsko-polskie.pl 


Kwalifikacja Wojskowa w 2015 r. KURSY OFICERSKIE I PODOFICERSKIE DLA ŻOŁNIERZY REZERWY

Informacje


Uwaga Żołnierze Rezerwy !!!


List Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do Żołnierzy Rezerwy


W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2014 r ustawy z dnia 11 października      2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw i rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2013 r. poz. 1284), ulegają zmianie niektóre stopnie wojskowe. W związku z powyższym, proszę o zgłaszanie do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu (tel. 261-611-233 wew. 726) osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej, zamieszkałych w powiatach: sieradzkim, zduńskowolskim, łaskim, bełchatowskim, wieluńskim, pajęczańskim, wieruszowskim i posiadających niżej wymienione stopnie wojskowe:

  • Starszy plutonowy;
  • Sierżant sztabowy;
  • Starszy sierżant sztabowy;
  • Młodszy chorąży sztabowy;
  • Chorąży sztabowy


WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ !!!

WNIOSKI KIEROWANE DO WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ W SIERADZU SKŁADANE W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY EPUAP BEZWZGĘLDNIE MUSZĄ BYĆ OPATRZONE PODPISEM POTWIERDZONYM PROFILEM ZAUFANYM  EPUAP LUB BEZPIECZNYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM WERYFIKOWANYM ZA POMOCĄ KWALIFIKOWANEGO CERTYFIKATU.
WNIOSKI BEZ W/W PROFILU LUB PODPISU BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO NIE SPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW USTAWOWYCH I NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
(DZ. U. Z 2013 R. POZ. 235, DZ. U. Z 2013 R. POZ. 262). 


„UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE ŻOŁNIERZOM  REZERWY ODBYWAJĄCYM OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA WOJSKOWE”

Informacje 


„OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA WOJSKOWE DLA ŻOŁNIERZY REZERWY”

Informacje


AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE REZERWISTÓW !

Informacje


OGÓLNE WARUNKI POWOŁANIA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informacje


PRZYPOMINAMY, ŻE NADAL TRWA NABÓR DO
NARODOWYCH SIŁ REZEROWYCH
 

 Informacje


PROPOZYCJA DLA OSÓB, KTÓRE NIE ODBYWAŁY SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA


TRWA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA ROK 2015

 Informacje


NARODOWE SIŁY REZERWOWE - BLIŻEJ CIEBIE ! 

 Informacje


 

stat4u

Liczniki internetowe