Strona Główna Strona Główna
Strona Główna

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
W SIERADZU

ul. Wojska Polskiego 78
98-200 Sieradz
tel. (43) 8261-233, 8220-219

fax. (43) 8261-115

e-mail: wkusieradz@wp.mil.pl

         


 

 

 

 

 


 

Źródło: www.wojsko-polskie.pl

 
KURSY OFICERSKIE I PODOFICERSKIE DLA ŻOŁNIERZY REZERWY

Informacje


Uwaga Żołnierze Rezerwy !!!


List Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do Żołnierzy Rezerwy


W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2014 r ustawy z dnia 11 października      2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw i rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2013 r. poz. 1284), ulegają zmianie niektóre stopnie wojskowe. W związku z powyższym, proszę o zgłaszanie do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu (tel. 43 8261233 wew. 726) osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej, zamieszkałych w powiatach: sieradzkim, zduńskowolskim, łaskim, bełchatowskim, wieluńskim, pajęczańskim, wieruszowskim i posiadających niżej wymienione stopnie wojskowe:

  • Starszy plutonowy;
  • Sierżant sztabowy;
  • Starszy sierżant sztabowy;
  • Młodszy chorąży sztabowy;
  • Chorąży sztabowy

 


WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ !!!

WNIOSKI KIEROWANE DO WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ W SIERADZU SKŁADANE W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY EPUAP BEZWZGĘLDNIE MUSZĄ BYĆ OPATRZONE PODPISEM POTWIERDZONYM PROFILEM ZAUFANYM  EPUAP LUB BEZPIECZNYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM WERYFIKOWANYM ZA POMOCĄ KWALIFIKOWANEGO CERTYFIKATU.
WNIOSKI BEZ W/W PROFILU LUB PODPISU BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO NIE SPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW USTAWOWYCH I NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
(DZ. U. Z 2013 R. POZ. 235, DZ. U. Z 2013 R. POZ. 262). 


„UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE ŻOŁNIERZOM  REZERWY ODBYWAJĄCYM OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA WOJSKOWE”

Informacje 


„OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA WOJSKOWE DLA ŻOŁNIERZY REZERWY”

Informacje


AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE REZERWISTÓW !

Informacje


OGÓLNE WARUNKI POWOŁANIA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Informacje


PRZYPOMINAMY, ŻE NADAL TRWA NABÓR DO
NARODOWYCH SIŁ REZEROWYCH

 

 Informacje


OFERTA DLA OSÓB KTÓRE NIE ODBYŁY ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOSJKOWEJ

 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

- PRZYJMOWANE SĄ WNIOSKI O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA ROK 2014

 

 Informacje


NARODOWE SIŁY REZERWOWE - BLIŻEJ CIEBIE !

 

 Informacje


 

stat4u

Liczniki internetowe