Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacje Szczecin
 

 


I N F O R M A C J A

 

12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie
od dnia 18 listopada 2014r. przeprowadza kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych. Kwalifikacje będą się odbywać dwa razy w miesiącu, w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca. W miesiącu listopadzie kwalifikacje wyjątkowo odbędą się w trzeci i czwarty wtorek miesiąca. 
Miejsce stawiennictwa:
- JW. 1749  Szczecin (biuro przepustek), ul. Wojska Polskiego 250  godz. 8:30 
Kandydat (żołnierz rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej)  powinien  posiadać:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
 • strój sportowy
 • przybory do pisania
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie
 • kserokopię kontraktu  NSR (jeżeli ma zawarty)

Kandydat (żołnierz rezerwy po odbyciu służby przygotowawczej)  powinien  posiadać również:

 • wyżej wymienione dokumenty
 • kserokopię kontraktu NSR
 • kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych
 • kserokopię opinii z odbytych ćwiczeń.
 • Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.