Strona Główna Strona Główna
Kwalifikacje Szczecin

 


I N F O R M A C J A

 

12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie
przeprowadza kwalifikacje do korpusu podoficerów ( od sierżanta)
i oficerów  zawodowych . 


Miejsce Stawiennictwa:

  • JW. 1749  Szczecin (biuro przepustek)
  • ul. Wojska Polskiego 250  godz. 8,30  - pierwszy i ostatni  wtorek miesiąca.


Kandydat  powinien  posiadać:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa);
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
  • strój sportowy;
  • długopis;
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.